Başkan

Mehmet Salih SAĞINÇ
Kale Belediye Başkan V.

 

E-belediye Uygulamaları

 

EvrakSorgu

 

Fotoğraflarla Kale


 

2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese

 

İhale İlanları

 

Önemli Telefonlar

 

TurkKızılayı

Kan
 

KÜÇÜK SANAYİİ SİTESİ İŞ YERİ SATIŞ İHALESİ

İLAN

 

KALE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

1 – Mülkiyeti Belediyemize ait Denizli, Kale, Uluçam Mah. Küçük Sanayii Sitesi’nde bulunan ve tapuda 510 Ada, 1 no’lu parselde kayıtlı, her biri 154,52 m2 olan, sanayi işyeri niteliğindeki, 02 06, 07, 12, 13, 14, 15 ve 16 numaralı taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık artırma usulüyle satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

 

2 – Taşınmazların ihale tarihi 14.09.2017 Perşembe günü saat: 15.30’da 02 numaralı işyerinden başlamak üzere ara vermeden sırasıyla Belediye Meclis Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni)  huzurunda yapılacaktır.

 

3 – Satışa çıkarılan işyerlerinin muhammen bedeli ile geçici teminat miktarları ekte belirtilmiş olup, istekliler bir teminatla teminat miktarı aynı olan tüm işyerlerinin satış ihalesine katılarak pey sürebilir. En yüksek peyi verip ihaleyi kabul etmesi durumunda aynı teminatla başka bir ihaleye katılamaz. Birden fazla işyeri satın almak isteyenler her ihale için ayrı teminat yatırmak zorundadır.

 

4 – İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Kanununun ilgili maddelerince usulüne göre;

 

a)      Kendi adına ihaleye katılacaklar için nüfus cüzdan sureti,

b)      Başkası adına ihaleye katılacaklar usulüne uygun olarak düzenlenmiş Noter tasdikli vekaletname, nüfus cüzdan sureti.

c)      Tüzel kişiler adına ihaleye katılacaklar şirketin Noter ve Ticaret Odası’nca tasdikli sicil kayıt belgesini, imza sirkülerini, yetki belgesini, vergi levhasını, yerleşim yeri ve diğer adres belgesi ile nüfus cüzdan suretini ibraz edeceklerdir.

d)     Dernek adına ihaleye katılacak olanların Noter Onaylı, Dernek Kararı, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri

e)      Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun ve diğer istenen belgelerin ihale gün ve saatine kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.

 

5 – Şartnamesi her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

 

6 –Taliplilerin belirtilen gün ve yerde hazır bulunmaları, ihaleye girişte geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun ve Belediyemize borcu bulunmadığına ilişkin Tahakkuk Servisinden alacakları belge, nüfus cüzdanı, ikametgah, tüzel kişiler için imza sirküleri ve yetki belgesi ile birlikte Komisyon Başkanlığına ibraz edilmesi şarttır.

 

7 - Telgraf, faks ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

8 – Komisyonumuz ihale edip etmemekte ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

                                                                                             

İlan olunur.14.08.2017

 

 

                                                                                                                        Erkan HAYLA

                                                                                                                       Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

MAHALLE

ADA

PARSEL

BAĞIMSIZ BÖLÜM

NİTELİĞİ

YÜZ

ÖLÇÜMÜ

(M2)

MUHAMMEN BEDELİ

(KDV DAHİL)

 

 

GEÇİCİ TEMİNAT

Uluçam

Mahallesi

510

1

2

Asma Katlı Dükkan

154,52 m2

125.000,00 TL

3.750 TL

Uluçam

Mahallesi

510

1

6

Asma Katlı Dükkan

154,52 m2

125.000,00 TL

3.750 TL

Uluçam

Mahallesi

510

1

7

Asma Katlı Dükkan

154,52 m2

125.000,00 TL

3.750 TL

Uluçam

Mahallesi

510

1

12

Asma Katlı Dükkan

154,52 m2

125.000,00 TL

3.750 TL

Uluçam

Mahallesi

510

1

13

Asma Katlı Dükkan

154,52 m2

125.000,00 TL

3.750 TL

Uluçam

Mahallesi

510

1

14

Asma Katlı Dükkan

154,52 m2

125.000,00 TL

3.750 TL

Uluçam

Mahallesi

510

1

15

Asma Katlı Dükkan

154,52 m2

125.000,00 TL

3.750 TL

Uluçam

Mahallesi

510

1

16

Asma Katlı Dükkan

154,52 m2

125.000,00 TL

3.750 TL

 

 
 

 


 

       

İçeriğinde yer alan metin ve görseller Kale Belediyesi Bilgi İşlem Birimi tarafından sağlanmaktadır.
Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup resmi nitelik taşımamaktadır. Her hakkı saklıdır
©2018 Kale Belediyesi Resmi Web Sitesi.
info@kale.bel.tr

KEP Adresi: kalebelediyesi@hs01.kep.tr

 

Bilgi Islem