Başkan

Mehmet Salih SAĞINÇ
Kale Belediye Başkan V.

 

E-belediye Uygulamaları

 

EvrakSorgu

 

Fotoğraflarla Kale


 

2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese

 

İhale İlanları

 

Önemli Telefonlar

 

TurkKızılayı

Kan
 

Tabae AVM 3 Nolu İşyeri Kira İhalesi

  İLAN

KALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

1-) Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen işyeri 21.12.2017 Perşembe günü saat: 15:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince 4 Yıl kiraya verilmek üzere Belediyemizce ihaleye çıkarılmıştır.

 

İşyerinin açık adresi, numarası, tahmini aylık kira bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminatı:

 

AÇIK ADRESİ

İŞYERİ SIRA NO

TAHMİNİ AYLIK
KİRA BEDELİ

GEÇİCİ
TEMİNATI

MUHAMMEN
 BEDELİ

Cumhuriyet Mahallesi,
Muğla Yolu Caddesi,
(Denizli Muğla Yolu
Kenarı)    No:27
Kale/Denizli

İkinci Bodrum Kat: 3 Nolu İşyeri

300,00 TL

120,00 TL

14.400,00 TL

 

 

2-İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Kanunun ilgili maddelerince usulüne göre;

 

a)      Kendi adına ihaleye katılacaklar için nüfus cüzdan sureti,

b)      Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş Noter tasdikli vekaletname, nüfus cüzdan sureti.

c)      Tüzel kişiler adına ihaleye katılacaklar için şirketin Noter ve Ticaret Odası’nca tasdikli sicil kayıt belgesi, imza sirküleri, yetki belgesi, vergi levhası, yerleşim yeri ve diğer adres belgesi ile nüfus cüzdan sureti, Dernek adına ihaleye katılacak olanların Noter Onaylı Dernek Kararı, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri ibraz edilecektir.

d)     Geçici teminatın en geç ihale gün ve saatine kadar Belediyemiz Tahsilat Servisine yatırılması gerekmektedir. Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuz ihale gün ve saatine kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

 

3-Şartnamesi her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

 

4- Telgraf, faks ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

5 – İhale Komisyonu sıfatıyla hareket eden Belediye Encümeni uygun bedeli tayin ve tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

6- Taliplilerin belirtilen gün ve yerde hazır bulunmaları ilan olunur. 06.12.2017

 

 

                                                                                                          Kale Belediye Başkanlığı

 
 

 


 

       

İçeriğinde yer alan metin ve görseller Kale Belediyesi Bilgi İşlem Birimi tarafından sağlanmaktadır.
Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup resmi nitelik taşımamaktadır. Her hakkı saklıdır
©2018 Kale Belediyesi Resmi Web Sitesi.
info@kale.bel.tr

KEP Adresi: kalebelediyesi@hs01.kep.tr

 

Bilgi Islem