Başkan

Mehmet Salih SAĞINÇ
Kale Belediye Başkan V.

 

E-belediye Uygulamaları

 

EvrakSorgu

 

Fotoğraflarla Kale


 

2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese

 

İhale İlanları

 

Önemli Telefonlar

 

TurkKızılayı

Kan
 

Büro Kira İhalesi

 

İLAN

KALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Cevherpaşa Mah. Cami Cad. No:13/1 sayılı yerdeki  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 ve 15 numaralı taşınmazlar bütün halinde büro olarak kullanılmak üzere aşağıdaki şartlar çerçevesinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve müteakip maddeleri gereğince Açık Teklif usulü yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

 

2-Arttırmalı ihalesi : 26.04.2018 Perşembe günü saat : 15.30’da Belediye Başkanlığı/Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümenince  yapılacaktır.

 

3- Aylık Kira Bedeli 300,00 TL olup Muhammen bedeli : 3.600,00 TL,  geçici teminatı 125,00 TL’dir.

 

4-İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Kanununun ilgili maddelerince usulüne göre;

 

a)      Kendi adına ihaleye katılacaklar için nüfus cüzdan sureti,

b)      Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş Noter tasdikli vekaletname, nüfus cüzdan sureti.

c)      Tüzel kişiler adına ihaleye katılacaklar için şirketin Noter ve Ticaret Odası’nca tasdikli sicil kayıt belgesi, imza sirküleri, yetki belgesi, vergi levhası, yerleşim yeri ve diğer adres belgesi ile nüfus cüzdan sureti, Dernek adına ihaleye katılacak olanların Noter Onaylı Dernek Kararı, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri ibraz edilecektir.

d)     Geçici teminatın en geç ihale gün ve saatine kadar Belediyemiz Tahsilat Servisine yatırılması gerekmektedir. Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuz ihale gün ve saatine kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

 

4-Şartnamesi her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

 

5- Telgraf, faks ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

6 – İhale Komisyonu sıfatıyla hareket eden Belediye Encümeni uygun bedeli tayin ve tespitte, ihaleyi yapıp yapmamakta  ve dilediğine tercihe yetkilidir

 

7- Taliplilerin belirtilen gün ve yerde hazır bulunmaları ilan olunur. 05.04.2018

 

 

                                                                                              Kale Belediye Başkanlığı

 
 

 


 

       

İçeriğinde yer alan metin ve görseller Kale Belediyesi Bilgi İşlem Birimi tarafından sağlanmaktadır.
Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup resmi nitelik taşımamaktadır. Her hakkı saklıdır
©2018 Kale Belediyesi Resmi Web Sitesi.
info@kale.bel.tr

KEP Adresi: kalebelediyesi@hs01.kep.tr

 

Bilgi Islem