Başkan

Mehmet Salih SAĞINÇ
Kale Belediye Başkanı

 

E-belediye Uygulamaları

 

EvrakSorgu

 

Fotoğraflarla Kale


 

2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese

 

İhale İlanları

 

Önemli Telefonlar

 

TurkKızılayı

Kan
 

İşyerleri Kira İhalesi

İLAN

KALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

1-Mülkiyeti Belediyemize ait, Cumhuriyet Mah. Cami Cad. No:18/1 sayılı yerdeki  Aile Sağlığı Merkezinde bulunan 1, 2, 3, 4 ve 5 Numaralı işyerleri sağlık hizmetlerinde muayenehane/büro olarak kullanılmak üzere 04.07.2019 Perşembe günü saat:14:15 ‘de Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince 5 yıl süreli olarak kiraya verilmek üzere Belediyemizce ihaleye çıkarılmıştır.

 

2-Arttırmalı ihalesi : 04.07.2019 Perşembe  Günü saat : 14.15’de başlayarak sırayla Belediye Başkanlığı/Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümenince  yapılacaktır.

 

3- 1 no.lu muayenehane/büronun; tahmini aylık kira bedeli: 1.000,00 TL olup Muhammen bedeli: 60.000,00 TL,  geçici teminatı: 360,00 TL’dir.

    2 no.lu muayenehane/büronun; tahmini aylık kira bedeli: 1.000,00 TL olup Muhammen bedeli: 60.000,00 TL,  geçici teminatı 360,00 TL’dir.

   3 no.lu muayenehane/büronun; tahmini aylık kira bedeli: 1.000,00 TL olup Muhammen bedeli: 60.000,00 TL,  geçici teminatı 360,00 TL’dir.

   4 no.lu muayenehane/büronun; tahmini aylık kira bedeli: 1.000,00 TL olup Muhammen bedeli: 60.000,00 TL,  geçici teminatı 360,00 TL’dir.

   5 no.lu muayenehane/büronun; tahmini aylık kira bedeli: 1.000,00 TL olup Muhammen bedeli: 60.000,00 TL,  geçici teminatı 360,00 TL’dir.

4-Şartnamesi her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nde  görülebilir.

 

5-Taliplilerin belirtilen gün ve yerde hazır bulunmaları, ihaleye girişte her işyeri için ayrı olmak üzere geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzunun komisyon başkanlığına ibraz edilmesi şarttır.

 

6-Komisyonumuz  ihale edip etmemekte ve dilediğine tercihe yetkilidir.

 

7-İlan olunur. 17.06.2019

 

 

 

                                                                                              Kale Belediye Başkanlığı

 
 

 


 

       

İçeriğinde yer alan metin ve görseller Kale Belediyesi Bilgi İşlem Birimi tarafından sağlanmaktadır.
Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup resmi nitelik taşımamaktadır. Her hakkı saklıdır
©2018 Kale Belediyesi Resmi Web Sitesi.
info@kale.bel.tr

KEP Adresi: kalebelediyesi@hs01.kep.tr

 

Bilgi Islem